zaterdag 2 december 2017

Einde sluipverkeer door Midden-Delfland, afspraak is afspraak!

Het sluipverkeer door de Zouteveen, Abtswoude en Rijksstraatweg/Gaagweg/Westgaag/Maasland is al vele jaren een groot probleem. Op de routes door de Zouteveen en Abtswoude zijn daarom al jaren geleden doseerinstallaties aangelegd. Deze staan inmiddels niet meer aan, de pollers zijn altijd naar beneden. De aanleg van de A4 zou zorgen voor afname van het sluipverkeer volgens Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en gemeente Midden-Delfland. Het verkeer zou dan namelijk kiezen voor de A4 in plaats van de wegen door Midden-Delfland.

Volgens verkeersdeskundigen waaronder TU Delft hoogleraren Hansen, Immers en Van Wee, zou de A4 de verkeerde weg zijn en zou het sluipverkeer niet af- maar juist toenemen. Volgens deze deskundigen zou o.a. de A54 met Oranjetunnel een beter alternatief zijn voor het oplossen van de verkeersproblemen. Inmiddels is gebleken dat deze deskundigen gelijk hebben gekregen. Misschien nog wel sneller dan iedereen verwachtte en hoopte. Niet alleen de mensen die bewust voor de sluipverkeersroute door Midden-Delfland kiezen maar ook de filemijders op de A4, waar inmiddels een dagelijkse file staat, vervolgen hun weg door Midden-Delfland. De verwachting is dat het sluipverkeer de komende jaren nog veel meer gaat toenemen. Als straks de Blankenburgverbinding wordt aangelegd zou het weleens zo druk kunnen worden dat heel Midden-Delfland dagelijks vast komt te staan in de spits.

In het kader van het IODS programma, het compenserende programma voor aanleg van de A4, is er een plan van aanpak opgesteld om na de openstelling van de A4 Delft-Schiedam de verkeersdruk op de N468 te verminderen. In de “ Voortgangsrapportage van De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS), Stand van zaken van het IODS-programma” van november 2015 staat : “De verwachting is nog steeds dat de verkeersdruk zal dalen na openstelling van de A4, ook is afgesproken met collega-wegbeheerders dat verkeer niet wordt omgeleid via de N468 igv. Stremming. Betrokken partijen zijn gemeente Midden-Delfland en provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Gemeente en Provincie zijn het nog niet eens geworden over overdracht van de N468.  Ze wisten natuurlijk wel beter bij Rijkswaterstaat wat betreft die verkeersdruk.

Omdat de provincie de N468 wil overdragen aan gemeente Midden-Delfland is er niets terecht gekomen van het verminderen van de verkeersdruk. Gewoon net zo lang wachten tot ze het in Midden-Delfland helemaal zat zijn met sluipverkeer en tonnagebeperking dachten ze bij de provincie en dat lijkt te werken. In verband met de hoge onderhoudskosten van de N468, wilde de gemeente de weg nooit overnemen. Inmiddels is de tonnagebeperking van 20 ton een steeds groter probleem voor de ondernemers in het gebied. Deze provinciale weg is door de provincie nog nooit serieus hersteld / vernieuwd. Door dit al decennia niet uitgevoerde groot onderhoud heeft de weg een fundering waar nog oude leidingen en klinkerbestrating in ligt in plaats van een echte hedendaagse wegfundering.

Gemeente Midden-Delfland wil dat de provincie eerst de weg compleet vernieuwt, van fundering en beschoeiing tot het wegdek. Daarbij moet de weg geschikt worden gemaakt voor 40 ton of een vergelijkbare aslastbeperking voordat de N468 in gemeentelijk eigendom overgaat. De gemeente is dus inmiddels bereid onder voorwaarden de weg over te nemen. Over de verhoging naar 40 ton, alleen voor bestemmingsverkeer, is inmiddels door de gemeenteraad een motie aangenomen die door alle partijen behalve de lokale partij OGP gesteund werd.  Die 20 tons beperking is echter niet het enige probleem. Men lijkt namelijk toch één ding, het sluipverkeer, over het hoofd te zien.

Hoe kan dat sluipverkeer het beste worden aangepakt? Daar is eigenlijk maar één oplossing voor sluiperstol!  Camera’s bij de A4,  Holyweg en A20 registreren automobilisten die 2 camera’s passeren binnen een bepaalde periode. Dit is een verkeersregulerende tolheffing waarvan het de bedoeling is dat de tol zo hoog is dat mensen een andere route gaan nemen. Al in 2005 is het fenomeen sluiperstol aan de orde geweest in de gemeenteraad van Midden-Delfland, toen waren er echter nog inwoners en bestuurders die de illusie hadden dat de aanleg van de A4 alle sluipverkeersproblemen zouden oplossen. Die gedachte is inmiddels gelogenstraft en zonder snelle maatregelen loopt Midden-Delfland vast. Automobilisten die toch kiezen voor de route door Midden-Delfland zouden kunnen shoppen in het gebied (goed voor de lokale economie) om de tijd tussen beide camera’s te overbruggen waardoor geen sluiperstol hoeft te worden betaald.

Als de gemeente eigenaar wordt van de weg zal de provincie eerst eindelijk eens echt groot onderhoud moeten plegen en de weg geschikt maken voor 40 ton. Daarnaast moet er nog een aardig bedrag van de provincie voor toekomstig onderhoud worden betaald aan de gemeente. Verder heeft ook het Hoogheemraadschap van Delfland belang bij een goed onderhouden weg. Het betreft tenslotte een waterkering, het is zogezegd een dijk van een weg. Het Hoogheemraadschap zal ook een bijdrage moeten leveren aan de jaarlijkse onderhoudskosten. Het belang van de 40 ton bleek recent bij de problemen die het hoogheemraadschap had met het afvoeren van het vervuilde water van de brand in de Kwakelweg.

Provincie en Rijkswaterstaat hebben toegezegd in het kader van het IODS programma ervoor te zorgen dat de verkeersdruk zou verminderen. Dat heeft men nog niet gedaan hoewel men beweert dat er een plan van aanpak voor is gemaakt. Het IODS programma betreft niet alleen de aanleg van de A4 maar ook de compenserende maatregelen waarover afspraken zijn gemaakt. Maatregelen die zouden leiden tot afname van het sluipverkeer. Provincie (en Rijkswaterstaat) kunnen daarom behalve de kosten voor het eindelijk eens uitvoeren van groot onderhoud en de kosten voor het toekomstig onderhoud ook de camera installaties en computersystemen voor sluiperstol betalen. Dat laatste als onderdeel van de IODS overeenkomst. Afspraak is afspraak!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten