zaterdag 2 december 2017

Bijzonder Provinciaal Landschap

Midden-Delfland is sinds kort het eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland. Deze status geeft het belang aan van het open en groen houden van dit waardevolle agrarisch veenweidelandschap tussen de steden. Een nobel streven zou je zo zeggen.

Wat houdt deze status eigenlijk in? Wat hebben we er aan?
Er komt geen extra geld naar het gebied. Wel zijn er weer allemaal projecten bedacht die voornamelijk wat te maken hebben met recreatie maar niet met landschapsbehoud blijkt bij het doorlezen van het Bidbook. Veel projecten hebben ook niets met Midden-Delfland te maken. Biedt de status van Bijzonder Provinciaal Landschap dan bescherming tegen nieuwe infrastructuur of bouwplannen? Nee ook daarvoor heb je niets aan deze status. Als de minister een nieuwe snelweg wil aanleggen dan komt er een nieuwe snelweg. Dan kan je zeggen dat het een Bijzonder Provinciaal Landschap is maar het is zeer twijfelachtig of de minister zich daar wat van aantrekt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor bouwen in het buitengebied, gemeente Midden-Delfland zoekt ook regelmatig de grenzen op of gaat daar overheen (bv Maaslandse Dam). Dit gaat niet veranderen doordat het gebied nu een Bijzonder Provinciaal Landschap is geworden.

Wat heeft de bevolking van Midden-Delfland aan deze status? Geen extra geld, geen extra bescherming, wel extra drukte in het stiltegebied Midden-Delfland. Hoeveel mensen kan je kwijt in een stiltegebied? Zitten de bewoners van het gebied nog wel te wachten op nog meer drukte. Wonen de bewoners van Midden-Delfland hier niet juist vanwege de rust die helaas steeds vaker verstoord wordt. Gaat het weer niet te veel over intensief recreatief gebruik van de ruimte en verstoring van de rust en dan niet alleen voor de bewoners maar ook voor weidevogels en voor het gebied. Zijn de grenzen van de recreatieve druk nog niet bereikt?

De aanvraag voor Bijzonder Provinciaal Landschap is mede namens 19 overheden en organisaties uit en rond het gebied gedaan. De boerenorganisatie LTO heeft zich volgens de informatie in het Bidbook niet aangesloten bij de betrokken organisaties terwijl LTO samen met de gemeente Midden-Delfland, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert en de Midden-Delfland Vereniging wel een van de oorspronkelijke partners was die op 28 april 2015 een pleidooi voor bescherming van groene landschappen hebben gehouden door het aanbieden aan de Tweede Kamer van het rapport "Een Landschap van stand".

Het landschap van Midden-Delfland is ontstaan door agrarische activiteit en de melkveehouders bepalen en onderhouden nog steeds het landschap. Juist het agrarische gebied is van belang om te behouden, beschermen en ontwikkelen. In het Bidbook komen de boeren er toch een beetje bekaaid af. Het zo belangrijke agrarische middengebied met de boeren als gebiedsbeheerders wordt niet als kernkwaliteit benoemd, zeer vreemd natuurlijk. Zonder boeren is er geen toekomst voor Midden-Delfland.

Het gaat eigenlijk al mis bij de voorkant van het Bidbook waarop geen koe is te bekennen en daar gaat het toch echt om in Midden-Delfland, Agrarisch landschap, cultuurhistorisch waardevolle boerderijen, weidevogels, koe in de wei en agrarische activiteit waarmee het landschap in stand wordt gehouden. In het hele rapport staan slechts 2 afbeeldingen met koeien waarbij op één foto nog net de contouren van een boerderij zijn te zien. Verder staat er slechts één foto met een weidevogel in het rapport. Dan worden de prioriteiten toch wat verkeerd gelegd naar mijn idee.

In het bidbook lijkt het erop dat de (nieuwe) natuur en recreatie belangrijker zijn dan de agrarische activiteit en de boerennatuur met weidevogels. De boeren moeten allemaal natuurinclusieve worden of wat erbij gaan doen. Natuurinclusieve lijkt volgens het bidbook de enige vorm van landbouw te zijn die hoogwaardig en veilig voedsel oplevert. Dat is natuurlijk onjuist en op zijn minst wat ongelukkig geformuleerd. Laat de boeren maar zelf bepalen hoe ze willen boeren, als ze het landschap maar in stand houden.

En dan gaan we het in dit rapport weer hebben over een nieuwe naam voor het Bijzonder Provinciaal Landschap want ook delen aan de andere kant van de A13 tellen mee. Wordt het De Delflanden of Central Park. Ik krijg braakneigingen bij de laatste naam dus laten we die term maar niet meer gebruiken. Die doet absoluut geen recht aan het eeuwenoude agrarische polderlandschap. Als een nieuwe naam dan echt nodig is, noem het dan maar gewoon Groot Midden-Delfland.

“Bij nieuwe ontwikkelingen moet kwaliteit steeds voorop staan. Die kwaliteit komt uit het landschap zelf, uit de ligging in het stedelijk gebied én uit het draagvlak en het enthousiasme van alle partijen die samen de aanvraag indienen" schrijft wethouder Govert van Oord in het Bidbook. Als je echter LTO, de vertegenwoordiger van de grootste gebiedsbeheerders niet weet te motiveren om mee te doen, dan doet dat ernstig afbreuk aan de waarde die de nieuwe status heeft. Daarnaast levert de status dus geen enkele extra bescherming op. Alles is zeer vrijblijvend en het gaat bij de projecten veelal om randzaken, niet gelegen in Midden-Delfland. Jammer, duidelijk een gemiste kans!,


Geen opmerkingen:

Een reactie posten