zondag 1 maart 2015

Gas in Midden-Delfland

Het college van B&W van Midden-Delfland heeft verbazingwekkend genoeg geen bezwaar of zienswijze ingediend tegen het zgn. fracken bij de aardgaslocatie aan de Coldenhovelaan. Dat fracken is het met chemicaliën, een soort zand en water onder hoge druk in de bodem spuiten om de laatste resten aardgas naar boven te krijgen. Volgens de NAM is dat fracken niet vervuilend, maar wie gelooft de NAM nog tegenwoordig!

Het college van B&W van Midden-Delfland heeft zich in november 2013 uitgesproken tegen de winning van schaliegas in haar gemeente. De belangrijkste reden om zich hier tegen te keren is dat het grondwater verontreinigd kan raken door fracken. Verder past de winning van fossiele brandstof niet binnen de Cittaslow-filosofie van de gemeente. Duurzaamheid en openheid van het landschap zijn belangrijke waarden in Midden-Delfland.

Het is op zijn zachtst gezegd nogal vreemd om wel fracken toe te staan en dus geen bezwaar hier tegen in te dienen bij de winning van aardgas op de Coldenhoven locatie terwijl gemeente Midden-Delfland sinds november 2013 een schaliegasvrije gemeente is. Schaliegas is gewoon aardgas maar dan opgeslagen in poreuze steenlagen. Het GROTE BEZWAAR tegen de winning van schaliegas is het fracken, en dan met name het gebruik van chemicaliën die de bodem vervuilen. Het college heeft hier duidelijk zitten slapen. Het enige verschil is de "plek" waar het gas in de bodem is opgeslagen.

Naast het gebruik van chemicaliën bij de Coldenhoven site is men ook voornemens om langs de A20 een nieuw boorlocatie te openen die een gasbel onder het dorp Maasland moet gaan aanboren. Maximaal 8 cm gaat Maasland zakken volgens de NAM en van aardbevingen zal geen sprake zijn. De NAM heeft hiermee het college blijkbaar gerustgesteld!!! Als er 1 ding duidelijk is geworden de laatste tijd door de ontwikkelingen in Groningen is dat het de NAM uitsluitend en alleen te doen is om geldelijk gewin. Voor de NAM is alles ondergeschikt aan de inkomsten, zelfs de veiligheid van bewoners.

Het toezicht op gaswinning is van het soort "slager keurt eigen vlees" en het Staatstoezicht op de Mijnen, de organisatie, die het toezicht uitvoert, ligt mede daarom zwaar onder vuur van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Die 8 cm bodemdaling van de NAM moet je uiteraard met een flinke korrel zout nemen evenals het volgens de NAM niet aanwezige risico op aardbevingen. Het college sluit de ogen voor recente ontwikkelingen bij gaswinning en de onacceptabele gang van zaken met betrekking tot de veiligheid hierbij.

Hopelijk komt het college nog tot inkeer en gaat men het fracken zo veel mogelijk tegenwerken, proberen te voorkomen en erover aan de bel trekken bij Haagse politici. Verder moet de aardgasbel onder Maasland gewoon in de grond blijven zitten. Deze collegepartijen, voor wie het milieu en rentmeesterschap belangrijk schijnt te zijn, kunnen dit niet laten gebeuren.

Gaswinning is niet Cittaslow en 8 cm is heel veel voor de oude dorpskern van Maasland die niet onderheid is. Over de consequenties voor de (veen)dijken in ons gebied zullen we maar helemaal niet nadenken. Ik ga de rubberboot op zolder toch alvast maar opblazen!

1 opmerking:

  1. In Midden-Delfland lijkt niemand zich zorgen te maken over fracken bij de aardgaslocatie. Toch is fracken niets anders dan het injecteren in de bodem van chemicaliën (met zand en water) om gas uit de bodem te krijgen.

    BeantwoordenVerwijderen