vrijdag 13 maart 2015

Metropoolregio Rotterdam Den Haag nu al ten dode opgeschreven!

Het samenwerkingsverband van 23 gemeenten waaronder gemeente Midden-Delfland in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) als opvolger van de stadsregio’s Haaglanden en Rijnmond wordt steeds meer een lege huls. Het rijk wilde af van de regio’s om wat te doen aan de bestuurlijke drukte, de vorming van de Metropoolregio druist dus in tegen de wens van het Rijk. Een Metropoolregio is eigenlijk een 4e macht bestuurslaag waar de burger geen zeggenschap heeft. Voor gemeente, waterschap en provincie kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen bij verkiezingen, voor de Metropoolregio kan dat niet. De Metropoolregio beslaat een dermate groot deel van Zuid-Holland dat je net zo goed de rest van Zuid-Holland erbij kan voegen. En dan noemen we het………….Provincie Zuid-Holland.

Van de oorspronkelijk beoogde zeven taken zijn er door onenigheid in het samenwerkingsverband uiteindelijk maar twee overgebleven, dat zijn het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat en het aanbesteden en beheren van openbaar vervoer. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu hebben in een Algemene Maatregel van Bestuur bepaald dat de 500 miljoen bestemd voor verkeer en vervoer moet gaan naar een orgaan (Vervoersautoriteit) dat uitsluitend over verkeer en vervoer gaat. Het stimuleren van de economie vindt men in Den Haag een taak van de provincie. Hiermee worden beide poten onder de stoel van de nieuwe metropoolregio vandaan gezaagd.

Het is bij veel gemeenten een (deels) financiĆ«le afweging geweest om mee te doen. Van die 500 miljoen wilde iedereen zijn deel ook al betekende deelnam dat men jaarlijks per inwoner € 2,45 moet betalen. Dat betekent voor een zo goed als failliet Delft een uitgave van 2,5 ton per jaar. Zelfs voor een kleine gemeente als Midden-Delfland bedragen de kosten al gauw € 45.000,-- en daar komen nog de kosten bij voor vergaderingen door ambtenaren en reiskosten enz. Welke gemeente gaat nog geld steken in een orgaan zonder geld en zonder agenda? Een orgaan waar de deelnemers toch voornamelijk naar de Rotterdamse en Haagse pijpen zouden moeten dansen.

De provincie Zuid-Holland is nooit voorstander geweest van de oprichting van de Metropoolregio. Die zien beide overgebleven taken nadrukkelijk als provinciale taken zoals dat ook in de rest van het land het geval is. De provincie is dan ook niet ontevreden over het besluit van het Rijk om de 500 miljoen bij een aparte Vervoersautoriteit onder te brengen. Eigenlijk is de net opgerichte Metropoolregio voor het goed en wel van start is hiermee alweer van de baan al zullen voorlopig de net benoemde bestuurders van de MRDH zich nog halsstarrig blijven vastklampen aan de nog nasmeulende restanten van de MRDH. Toch is het voor alles en iedereen het beste als men zo snel mogelijk de stekker uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag trekt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten