dinsdag 15 november 2016

Einde weidevogels in Polder Schieveen?

In polder Schieveen heeft de bestaande boerennatuur met vele weidevogels plaats moeten maken voor nieuwe natuur. Een natuurgebied dat stedelingen in contact brengt met de natuur schrijft Monica Wesseling in Trouw van 3 november 2016. Het wordt bovendien een poort naar het totaal onbekende Midden-Delfland gebied schrijft ze ook nog. Hiermee vergeet ze dan te vermelden dat het VOOR HAAR totaal onbekend is en niet voor die miljoenen bezoekers die dit Midden-Delflandgebied nu al jaarlijks trekt.

De grote vereniging Natuurmonumenten had jaren geleden al zijn zinnen gezet op deze polder en wilde 200 ha historisch weidevogelrijke graslanden in beheer en eigendom krijgen, dit als compensatie voor de aanleg van bedrijventerrein Schieveen in een deel van de polder. Dat bedrijventerrein is door toedoen van Vereniging tegen Milieubederf, Vereniging Natuur en Milieubescherming Noordrand, Stichting Natuur en Milieuwacht Berkel en Rodenrijs, Stichting De Vlinderstrik en verschillende boeren uit het gebied niet doorgegaan. Zij hebben de plannen tot aan de Raad van State bestreden en in 2007 al heeft de Raad van State de ingediende bezwaren gegrond verklaard. Natuurmonumenten speelde echter onder één hoedje met de Rotterdamse politiek en wist toch te zorgen dat deze prachtige polder op de schop ging.

De bekende landschapsarchitect Adriaan Geuze heeft zich destijds ook kwaad gemaakt over de plannen voor polder Schieveen. Waarom moet het laatste stukje groen rond Rotterdam, de Schieveen polder, plaatsmaken voor een bedrijventerrein zo vroeg hij zich destijds af. Dit plan was volgens hem een desastreus gebrek aan visie op de inrichting van Nederland.

Genoemde organisaties kenden en erkenden de waarde van Schieveen voor de (weidevogel)natuur. Ondanks de relatieve drukte met de A13 en Rotterdam - Den Haag Airport vlakbij, waren de broedresultaten van weidevogels altijd erg goed. In het stuk in Trouw zegt Natuurmonumenten ecoloog Wouter van Steenis; “Regulier boeren en vogels gaan nu eenmaal moeilijk samen”. Deze uitspraak valt echter niet te rijmen met de grote aantallen weidevogels die hier altijd zaten. Tegelijkertijd moet hij toegeven dat er dit jaar nauwelijks een weidevogel te bekennen was. Wel lopen er ganzen in die nieuwe natuur en laten ze die nou net niet willen daar vlakbij het vliegveld.

Ecoloog Van Steenis denk dat die weidevogels wel weer komen. “Als die een aantrekkelijk gebied zien als ze overvliegen dan landen ze wel.” Wat deze ecoloog blijkbaar niet weet is dat weidevogels zeer honkvast zijn. Die broeden altijd in hetzelfde gebied. Die kijken niet naar beneden en denken dan wat een mooi gebied om te broeden. Natuurmonumenten laat ook fiets- en wandelpaden aanleggen in het gebied maar zegt volgens Rotterdams gemeenteraadslid Verheij dat fiets- en wandelpaden juist de weidevogels verjagen. Dat valt niet te rijmen met elkaar.

Iets verderop in het artikel staat dat het in polder Schieveen om de weidevogels gaat en bij de verderop gelegen Vlinderstrik,(de Zuidpolder) gaat het om kruidenrijk grasland. Het is onduidelijk of dit een uitspraak is van Bob Hartog van Natuurmonumenten of een bedenksel van de schrijver van het stuk, Monica Wesseling. Het zijn echter twee zaken die je niet los van elkaar kan zien, weidevogels houden van kruidenrijk grasland. Moeten de weidevogels met de pullen (kuikens) op de rug naar de Vlinderstrik vliegen vanaf hun broedgebied in polder Schieveen? Vreemde opmerkingen dus!

In polder Schieveen ging het altijd goed met de weidevogels, de vraag rijst hoe lang dit zo blijft nu Natuurmonumenten de polder grotendeels gaat beheren. Dit jaar ging het dus blijkbaar al niet goed volgens Natuurmonumenten zelf. In Midden-Delfland ging het dit jaar juist erg goed met de weidevogels. Vooral in nog agrarische polders worden de beste resultaten geboekt blijkt uit onderzoek van Vogelwerkgroep Midden-Delfland.

Volgens het LinkedIn profiel van Monica Wesseling is zij freelance natuurjournaliste bij Natuurmonumenten. Het is dus eigenlijk geen journalistiek verantwoord verhaal maar een soort promotieverhaal, persbericht van Natuurmonumenten. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat geen van de bovengenoemde organisaties die hebben gestreden tegen de verloedering van deze polder wordt geïnterviewd en dit is waarschijnlijk ook de reden dat de strijd om deze polder helemaal niet genoemd wordt. Het is een Trouw onwaardig stuk waarin is verzuimd om ook de andere betrokkenen aan het woord te laten komen.

Het is te hopen dat ondanks alles de weidevogels terugkomen en niet worden verjaagd door de ganzen en de recreanten die op de paden door de nieuwe Natuurmonumenten natuur wandelen en fietsen.

Aanleiding voor deze blog:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten