dinsdag 20 september 2016

Bestuur voetbalclub Schipluiden is behoorlijk de weg kwijt

Het bestuur van V.V. Schipluiden heeft het eindelijk ook in de gaten. Er wordt al jaren nauwelijks gebouwd in dit dorp en dat heeft zo zijn gevolgen voor de aanwas van jeugdleden voor de voetbalclub maar ook voor de andere verenigingen in het dorp. Schipluiden ligt nou eenmaal in het Midden-Delfland gebied wat groen en open moet blijven en daarom zijn om de dorpen al decennia geleden zgn. rode contouren getrokken waar buiten niet gebouwd mag worden. Dat de voetbalclub toch vindt dat er buiten deze contouren gebouwd moet worden zoals in het AD van 19 september 2016 valt te lezen wordt misschien wel deels veroorzaakt door een gemeentebestuur die ook steeds de grenzen oprekt. Denk hierbij bv. aan de Maaslandse Dam en meer recent de plannen voor bebouwing bij de volkstuinen aan de rand van Schipluiden.

Het bestuur van de club wil nu dat er langs de oostkant van de N468 gebouwd gaat worden. Het groene weidelandschap met koeien en weidevogels moet wijken vindt men. Dat lijkt me een bijzonder slecht plan, daarmee verkwansel je het bestaansrecht van Midden-Delfland. Een andere mogelijkheid die men oppert is het terrein van IJsclub Vlietland. Laat dat nou net de enige club zijn die geen last heeft van teruglopende ledenaantallen, sterker nog, deze club heeft misschien nog wel meer leden dan het dorp inwoners heeft. Het terrein van een andere, wel florerende, vereniging bebouwen is ook niet echt een goed doordacht plan en niet bepaald collegiaal naar die vereniging, IJsclub Vlietland, toe. Toch hoopt het bestuur dat de politiek het signaal serieus neemt staat in het AD.

Maar....... als het dorp dan toch moet groeien van het bestuur van de voetbalclub, dan zijn de door de teruglopende ledenaantallen binnenkort overbodig geworden voetbalvelden waarschijnlijk de beste optie om huizen te bouwen.

artikel uit AD 19-9-2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten