donderdag 15 maart 2018

De vos, Natuurmonumenten en de weidevogels


Klik hierboven om de animatie te starten

Zonder maatregelen tegen predatoren is het dweilen met de kraan open. De weidevogels hebben namelijk behalve van de vele mensen (recreanten) in Midden-Delfland vooral steeds meer last van de vos, kraai, bunzing en buizerd. Waar de boeren hun best doen door aanleg van plas dras gebiedjes,  nestbescherming en andere maatregelen die de weidevogelstand ten goede komt zijn vooral de predatoren een grote bedreiging voor de weidevogels. De Wildbeheereenheid Delfland werkt o.a. samen met Vockestaert bij bestrijding van predatoren. Ook in gebieden van Natuurmonumenten wordt gejaagd maar dat wordt angstvallig buiten de publiciteit gehouden.

Die zogenaamde natuur in Nederland kan alleen bestaan als de mens zorgt voor regulering, dat hebben we recent weer gezien bij de Oostvaardersplassen. Ook in Midden-Delfland moet door bejaging van predatoren en dan met name de vos,  het evenwicht worden bewaard. Het is jammer dat Natuurmonumenten daar blijkbaar niet eerlijk over durft te zijn. Dat probeert men buiten de publiciteit te houden. De vraag rijst dan: Doet Natuurmonumenten aan weidevogelbeheer voor de leden of voor de weidevogels?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten