woensdag 14 december 2016

Beschermde status voor Midden-Delfland

In november 2016 is in opdracht van gemeente Midden-Delfland door Feddes – Olthof landschapsarchitecten “Omgangsvormen met een landschap van stand; Gebiedsbeschrijving Landschap Midden-Delfland” gepresenteerd. Dit rapport vormt de onderbouwing voor de aanvraag voor de status van Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Een status die enigszins bescherming moet bieden tegen ongewenste ontwikkelingen in het gebied. Het is een nobel streven om het gebied weer een beschermde status te geven zoals ten tijde van de werkingsduur van de Reconstructiewet Midden-Delfland.

De waarde van Midden-Delfland is natuurlijk al lang bekend, dit weidelandschap is de ontwikkeling van eeuwenlang agrarisch gebruik. Zonder de nog aanwezige boeren is het landschap niet in stand te houden. Diezelfde boeren, bijna allemaal melkveehouders, koesteren al decennia lang de aanwezige weidevogels. Dat is dus precies de waarde van Midden-Delfland, een agrarisch (veenweide)landschap waar aandacht is voor weidevogelnatuur.

Er zijn verschillende personen en organisaties geïnterviewd voor dit rapport maar de boerenbelangenbehartiger LTO en Weidevogelwacht Midden-Delfland ontbreekt in dat rijtje. Het is op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat beide organisaties blijkbaar niet zijn geraadpleegd. Bij de bronnen ontbreekt de “Gebiedsvisie 2020 landbouw Midden‐Delfland” van Vockestaert en LTO. Dit is toch wel een belangrijk document die o.a. de visie van beide organisaties over het landschap en over het beheer van het gebied bevat.
In het Feddes – Olthof rapport worden vier kernkwaliteiten benoemd.
1.    Open polderlandschap in de metropool: ervaring van karakteristieke openheid behouden
2.    landschap met een historisch verhaal: geschiedenis herkenbaar houden
3.    Buitenruimte voor twee miljoen mensen: voorzieningen optimaal benutten.
4.    verweving van veenweidelandbouw en veenweidenatuur: zorgen voor toekomstbestendigheid
Deze kwaliteiten gaan allemaal wel over dat waardevolle agrarische poldergebied maar benoemen net niet waar het om gaat namelijk; de boeren als beheerder van het authentieke en meest gewaardeerde deel van het gebied. Het rapport bevat voornamelijk oude plaatjes, bekende clichés en warrige teksten. De boeren zijn in dit rapport natuurbeheerders en streekproductenmakers en -verkopers maar is het niet zo dat de melkveehouders in dit gebied in de eerste plaats gewoon melk produceren en daarmee het agrarische landschap, tegen aanvaardbare kosten, in stand houden?

De makers van het rapport zien echter alleen toekomst voor landbouw in combinatie met natuurbeheer en een verdienmodel met streekproducten. Zij willen b.v. het grondgebruik koppelen aan “passende” functies en gaan zo volledig voorbij aan het belang van de landbouw met grote huiskavels. Een boer wil natuurlijk geen natuur achter de stal maar weiland om zijn koeien weidegang te kunnen geven. Dat er bij bijna alle boeren in dat weiland ook plaats is voor weidevogels is een vanzelfsprekendheid in Midden-Delfland.

Er moet vooral gezorgd worden voor een levend landschap waar de boeren vooruit kunnen maar dan niet alleen met natuur, recreatie en streekproducten maar in de eerste plaats gewoon met het produceren van melk. Bekende TU Delft architectuurhoogleraar en oud Rijksbouwmeester Wytse Patijn zegt hierover: ‘Een monument moet veranderen om te blijven bestaan. Zo moet landschap in beweging blijven. Anders gaat het verloren.” Het is een onomkeerbaar proces dat er steeds minder boeren komen die groter groeien om een boterham te kunnen blijven verdienen. Ook in Midden-Delfland!

Dit rapport vormt helaas niet de juiste basis voor een nieuwe beschermende status van Midden-Delfland. De landschapsarchitecten van Feddes – Olthof zijn misschien goed in plannen voor parken of andere stadse plannen maar voor een gebied als Midden-Delfland ontgaat dit bureau blijkbaar de essentie van de waarde van het landschap.

“Gebiedsbeschrijving Landschap Midden-Delfland” op de website van Metropoolregio Rotterdam Den Haag
http://mrdh.nl/system/files/vergaderstukken_/10_03_Gebiedsbeschrijving_Midden-Delfland_pdf.PDF

Geen opmerkingen:

Een reactie posten