donderdag 28 juli 2016

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland begrijpt niets van weidevogelbeheer

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland maakt bezwaar tegen de provinciale ontheffing om vossen te bejagen in Midden-Delfland aldus het AD van 28-7-2016. De Wildbeheereenheid Delfland mag met deze ontheffing 's nachts vossen bejagen en daarbij lichtbakken gebruiken. Deze ontheffing heeft alles te maken met het beschermen van weidevogels. De milieufederatie denkt dat de weidevogels zich het beste kunnen beschermen door met z'n allen bij elkaar te leven en broeden. Zo werkt het natuurlijk niet, de vos kan op zo'n manier in een keer alle nesten in dat gebied leegroven.

Sinds 2014 bestaat er een weidevogelpact in Midden-Delfland waarin LTO Delflands Groen, Natuurmonumenten, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Stichting Weidevogelwacht Midden-Delfland en de KNNV afdeling Delfland deelnemen. Deze partijen zetten zich in voor bescherming en behoud van de weidevogels in Midden-Delfland. Door bezwaarmakers als de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland die het belang van het bestrijden van de te grote vossenpopulatie blijkbaar niet onderkent, bestaat het gevaar dat het straks gedaan is met de weidevogels.

Vossen zijn prachtige dieren maar zijn echte serial killers. Als een vos een kippenhok weet binnen te dringen, dan zoekt hij niet een lekker hapje uit maar worden alle kippen in dat hok vermoord. Weidevogelbeheer heeft in de eerste plaats te maken met het bestrijden van predatoren en de vos is de belangrijkste weidevogelpredator. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland frustreert met haar bezwaar de samenwerking in het Weidevogelpact en daarmee het voortbestaan van de weidevogels in Midden-Delfland. Laat weidevogelnatuur maar over aan de partijen die hiervoor al samenwerken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten