vrijdag 14 augustus 2015

Tijd voor een Recreatiemeldpunt Midden-Delfland!

Regelmatig verschijnen er berichten in de pers over fantastische nieuwe skateroutes, kanoroutes die voorzien zijn van nieuwe borden en nieuwe fietspaden die men wil gaan aanleggen. Helaas lukt het blijkbaar al niet om de kwaliteit van de bestaande voorzieningen op het juiste peil te houden en krijgen. Is het dan wel een goed plan om nog meer recreatieve voorzieningen aan te leggen?  Bij wie kan je trouwens terecht met vragen en klachten over alle routes en paden?

“Best wel steil die stukken naar boven en naar beneden op het fietspad langs de Vlaardingse vaart. De steentjes op het pad, vooral in de bochten, maken het tot een gevaarlijk tochtje. Het asfalt in de bochten van dit fietspad lijkt ook smaller dan de rechte stukken terwijl dat eigenlijk andersom zou moeten zijn. Om dit te compenseren is in de bochten gemalen puin aangebracht maar dat werkt dus niet bij fietspaden en is juist gevaarlijk. Tegenwoordig staat dit pad ook als skateroute aangeduid maar dat wordt dan helemaal een hachelijke onderneming. Met de fiets kan je nog wat afremmen al is dat zonde van de energie die het heeft gekost om boven te komen, voor skaters is zo’n afdaling al spannend genoeg daar zijn geen steentjes op het pad voor nodig.”

“Tsja, daar zit je dan, helemaal vast in de draadalg op die nieuwe kanoroute door de slinksloot en Zweth. Geen wifi voor hulpoproep, de telefoon ligt thuis. De route is deels dichtgegroeid en onbegaanbaar. Je voelt de boot afremmen door de overmatige algengroei, de peddels zitten bij iedere slag door het water helemaal vol met draden van die algen. Op sommige plaatsen is de route zo smal geworden door het vele riet wat steeds meer het water in groeit dat je met je peddels geregeld in de rietkraag terechtkomt. Na een tijdje krijg je toch een beetje spijt van dat vaartochtje. Bij nader inzien blijken alleen die nieuwe routeborden mooi te zijn.”

Zou het niet handig zijn als er een centraal Midden-Delfland recreatieloket zou bestaan? Dat is helaas niet het geval en dat maakt het wel erg lastig. Je hebt namelijk niet alleen te maken met gemeente Midden-Delfland en de omliggende gemeenten als Maassluis, Vlaardingen, Westland, Schiedam, Delft en Rotterdam maar ook nog eens met Heerlijk Buiten, Groen Service Zuid-Holland, Recreatieschap Midden-Delfland, Hof van Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. De vraag rijst dan ook: Wie doet wat, bij wie moet je zijn? Die vraag is dus niet zo eenvoudig te beantwoorden.

Het genoemde fietspad bijvoorbeeld ligt in de gemeenten Vlaardingen en Midden-Delfland maar de kade is weer eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland maar wie onderhoudt het pad? Is dat het recreatieschap Midden-Delfland? Wie plaatst de routeborden en bij wie kan je met vragen daarover terecht? Het is mij een raadsel. Bij pogingen problemen te melden blijk ik nogal eens bij de verkeerde instantie aan te kloppen. Met opmerkingen over bovenstaande voorbeelden is niet bij alle instanties duidelijk wie verantwoordelijk is laat staan dat dit voor burgers/recreanten duidelijk is. Je wordt dan al gauw van het kastje naar de muur gestuurd als je bij de verkeerde instantie aanklopt.

Ook op het water is het niet zo eenvoudig. De kade is van het hoogheemraadschap, klachten over het water moeten daar ook naar toe maar wie plaatst de borden en wie zorgt voor de overstapvlonders voor de kanovaarders. Gaat het Hoogheemraadschap over de vlonders langs de kades en de gemeentes over de vlonders langs de polderslootjes. Wie gaat over obstakels in het water op het A4 ecoduct? Moet je dan weer bij Rijkswaterstaat zijn? Als het water is dichtgegroeid met draadalgen gaat dan het hoogheemraadschap van Delfland daarover en zijn het de eigenaren van aanliggende percelen als het over oprukkend riet gaat? Of zijn het de gemeenten die hier wat over te zeggen hebben maar ja… in welke gemeente zit je precies? Zelfs dat is niet altijd duidelijk.

Bij wie kan je in Midden-Delfland terecht met vragen of klachten over dit soort zaken? Dat blijkt dus niet zo eenvoudig te beantwoorden. De taak en rol van clubs als Hof van Delfland, Heerlijk Buiten en Groenservice Zuid-Holland is voor de meeste mensen volkomen onduidelijk. Misschien wordt het tijd voor een centraal Midden-Delfland loket of meldpunt bij gemeente Midden-Delfland, de meest logische plek, waar je met alle klachten over recreatieve voorzieningen terecht kan. Het is tenslotte niet van belang wie de klacht oplost, als de klacht maar opgelost wordt en je niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Één loket die alle vragen beantwoord en de voortgang bewaakt van alle vragen en klachten.

Oh ja....... en dan is het misschien ook handig als op alle routeborden, en dat zijn er heel veel tegenwoordig, het e-mailadres, Twitteradres en telefoonnummer van dat meldpunt wordt vermeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten