dinsdag 12 mei 2015

Cittaslow of cultuurhistorie en landschap

Al enige jaren is Cittaslow het toverwoord in Midden-Delfland. Deze gemeente was de eerste gemeente in Nederland met het Cittaslow predicaat. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten met minder dan 50.000 inwoners die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Bedrijven kunnen Cittaslow supporter worden. De gemeente nodigt ondernemers en gebiedsorganisaties uit om supporter van Cittaslow Midden-Delfland te worden. Bedrijven en organisaties moeten hiervoor de kwaliteiten van Cittaslow ondersteunen en versterken en worden dan tot supporter benoemd.

De kop luidt: "Cittaslow of cultuurhistorie en landschap" dat lijkt hier niet samen te gaan terwijl dat nadrukkelijk wel zo zou moeten zijn. Natuurlijk is iedereen in Midden-Delfland blij met de omgeving waarin men woont, met het landschap, de cultuurhistorie, de streekproducten en de gastvrijheid. Voor veel inwoners een reden om hier te (blijven) wonen. Gaat het echter wel goed met die Cittaslow gedachte? Is het niet meer een vehikel voor de gemeente om zich te profileren naar buiten in plaats van dat het iets is voor de inwoners? Wellicht nog belangrijker, levert het echt wat op voor cultuurhistorie en landschap of is het alleen blabla... met supporters en logo. Zorgt Cittaslow niet alleen maar voor nog meer drukte in het stiltegebied wat Midden-Delfland toch pretendeert te zijn.

Er is namelijk nog wel wat aan te merken op de zorg voor het landschap en het behoud van de cultuurhistorie. Onderstaande opsomming is slechts een klein deel van de dingen die niet goed gaan in Midden-Delfland.
  • Het egaliseren en ophogen van weilanden met kreekruggen waardoor deze kenmerkende elementen onzichtbaar worden in het landschap. De overheid geeft wat dat betreft geen goed voorbeeld want ook in de Zuidrand zijn destijds door Dienst Landelijk Gebied / Reconstructiecommissie, ondanks vele bezwaren, verschillende hele mooie en goed zichtbare kreekruggen vernietigd.
  • Het 600 jaar oude dijkje aan het begin van de Zouteveenseweg wordt onderdeel van de bouwplannen voor deze locatie waar ook de historische Johanna Hoeve deel van uitmaakt. Beide belangrijke historische zaken, boerderij en dijkje, dreigen te verdwijnen door gemeentelijke plannen.
  • Bij de Vlietlanden heeft Natuurmonumenten belangrijke kenmerkende historische palen verwijderd. Je kan ook je vraagtekens hebben bij de kunstmatige peilverhoging met molentje. Drijft dit stukje hoogveen niet gewoon mee met het boezempeil. De aanblik is in ieder geval niet verbeterd en het geld hiervoor had beter besteed kunnen worden. Natuurmonumenten moet weten dat er meer is dan natuur in Midden-Delfland wat beschermd moet worden.
  • De Slinksloot wordt door Hoogheemraadschap van Delfland voorzien van natuurvriendelijke oevers waarbij een historische verlaten boerenerf en oude knotwilgen moeten wijken. Deze Slinksloot wordt op sommige plaatsen zo breed dat er een binnenvaartschip kan draaien. Aantasting van cultuurhistorie en geldverspilling ten top bij dit onnodige gegraaf door het hoogheemraadschap.
  • Iets verderop lijkt Hoogheemraadschap van Delfland zich geen zorgen te maken over de roestende damwanden van de A4 in aanleg die blijvend een roestende slootkant zullen gaan vormen. Ook over de enorme hoeveelheid water die straks permanent en blijvend moet worden weggepompt bij deze A4 maakt Delfland zich geen zorgen. Verdroging en verzakkingen van oude boerderijen is een reëel risico maar niet volgens Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Delfland.
  • Het Gras zonder glas plan is mislukt, het glas wordt steen in plaats van gras. Dit bouwen op de Maaslandse Dam plan is een al veelbesproken en bekritiseerde gigantische planologische misser. Kassen opkopen zonder dat je geld hebt voor herontwikkeling is niet zo slim van de gemeente Midden-Delfland.
  • Aanleg van te veel fiets en wandelpaden in Groeneveldse polder en omgeving waarbij geen enkele rekening is gehouden met de natuur, waardoor de weidevogels hier het onderspit gaan delven. Jaag je hiermee niet juist de natuur en rust en stiltezoekers weg uit Midden-Delfland?
Bovenstaande is slechts een kleine opsomming van zaken waarmee wat mis gaat. Er zijn helaas nog veel meer landschappelijke en cultuurhistorische zaken die niet goed gaan in Midden-Delfland. Het wordt tijd dat cultuurhistorie en landschapsbehoud serieus genomen worden.
Laten we zolang dit soort missers nog steeds voorkomen de Cittaslow poeha voorlopig maar even achterwege laten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten