zondag 26 april 2015

Weidevogelbeheer in Midden-Delfland

Al vele jaren zetten de boeren van Midden-Delfland, verenigd in de agrarische natuurvereniging Vockestaert, zich in voor de weidevogels. De Weidevogelwacht Midden-Delfland helpt de weidevogels een handje bij het beschermen van hun nesten. De Weidevogelwacht Midden-Delfland bestaat al ruim 32 jaar en is een van de oudste organisaties op het gebied van het beschermen en monitoren van weidevogels in Nederland. Bijna alle boeren in Midden-Delfland doen hun best om de bedrijfsvoering zo veel mogelijk af te stemmen op het broedseizoen van de weidevogels. Helaas gaat het toch, net als elders in Nederland, niet helemaal zoals we zouden willen met de weidevogels in Midden-Delfland.

Nieuwe natuur ramp voor weidevogelhabitat
Gebieden die een nieuwe inrichting krijgen met veel bomen en struweel in plaats van open weiland, worden door die inrichting ongeschikt als broed- en foerageergebied voor weidevogels. Deze zogenaamde nieuwe natuur trekt bovendien dieren aan die als de belangrijkste predatoren van legsels en kuikens van weidevogels worden gezien zoals vossen, kraaiachtigen , meeuwen, wezels en hermelijnen. Deze inrichting heeft ook grote negatieve gevolgen voor de aangrenzende weidevogelgebieden. Daarnaast heeft de aanwezigheid van grote groepen ganzen, hoewel geen predator, ook een negatieve uitwerking op de weidevogelstand.

Weidevogels houden niet van mensen
De onvermijdelijke aanwezigheid van de vele recreanten is een oorzaak van de achteruitgang van de weidevogelstand in ons gebied. Weidevogels houden nadrukkelijk niet van mensen. Het gaat goed zolang er niet te veel paden komen en bijvoorbeeld paden dwars door belangrijke polders zoals het Voddijkpad in de Klaas Engelbrechtspolder en paden over graskades in het broedseizoen gesloten blijven. Dit is nu (nog) niet altijd het geval. Initiatieven zoals de Polderexpedities van Natuurmonumenten waarbij groepen recreanten gezeten op een kar de polder intrekken op zoek naar weidevogels zorgt voor onnodige onrust bij de weidevogels. Uiteraard kan je wel vanaf fiets- of wandelpaden de weidevogels bekijken maar het bewaren van voldoende afstand is van groot belang voor de weidevogels.
 

Tureluur

Dierlijke mest zorgt voor florerend bodemleven
In natuurgebieden treedt er verarming en verzuring van de bodem op waardoor er sprake is van afnemende bodemvruchtbaarheid. Het bodemvoedselweb moet in orde zijn voor de weidevogels. Dat kan gestimuleerd worden door aanvoer van organische stof en door te zorgen voor de juiste PH waarde van de grond. Een zure bodem kan voor sommige plantensoorten ideaal zijn maar veroorzaakt een afnemend bodemleven, zoals mijten, kevers, wormen en duizendpoten. Er is dan minder voedsel voor de weidevogels die juist deze diertjes met hun lange snavels uit de bodem halen. Een gezond bodemleven is ook van groot belang voor de landbouw. Boeren zorgen dat het bodemleven floreert, dat is namelijk goed voor de groei van de gewassen, en daar profiteert de weidevogel weer van. Een ruime meerderheid van de boeren in Midden-Delfland doet tegenwoordig aan kringlooplandbouw en zorgt hiermee voor een gezonde bodem en daarmee automatisch ook voor voldoende voedsel voor de weidevogels.

Boeren en vrijwilligers onmisbaar voor weidevogels
Er is in Midden-Delfland ruim 1700 hectare boerenland als weidevogelgebied in gebruik. Hier zijn boeren samen met vele vrijwilligers actief met het tellen en monitoren van weidevogels, kuikens en nesten. Daarnaast probeert men door mozaïekbeheer, uitgesteld maaien, aanleggen van plas-dras gebieden enz. de omstandigheden voor de weidevogels te optimaliseren. Volgens het rapport “Behoud Weidevogels Midden-Delfland” van Sovon vogelonderzoek liggen er kansen in het gebied maar moet er nog wel wat gebeuren. Zo dient o.a. de openheid van het gebied verbeterd te worden. Het vorig jaar opgerichte Weidevogelpact Midden-Delfland, waarin verschillende organisaties (KNNV, ANV Vockestaert, LTO Delflands Groen, Natuurmonumenten en Weidevogelwacht Midden-Delfland) samenwerken, kan een belangrijke bijdrage leveren aan in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de weidevogelstand.

Resultaten

De eerste resultaten van de samenwerking in het weidevogelpact zijn inmiddels zichtbaar. In de Klaas Engelbrechtspolder is een deel van de polder afgezet met gaas met stroomdraden waardoor vossen dit deel van de polder niet meer kunnen bezoeken. Laten we hopen dat dit het ei van Columbus is en dat dit de, ondanks de ligging van Midden-Delfland (met steden rondom), toch nog redelijke aantallen weidevogels verder verhoogt.

1 opmerking:

  1. Mooi deze initiatieven maar zag vandaag dat Midden Delfland (oa bij 't Woudt en Schipluiden) diverse weilanden gemaaid werden, geen markering of wat dan ook van nesten van weidevogels. Vorige week daar ook gefietst en veel kieviten gezien. Vandaag geen kievit te bekennen. Dit haalt dit soort initiatieven onderuit en baart mij zorgen.

    BeantwoordenVerwijderen