zaterdag 17 januari 2015

Baggerwandeling langs Vlaardingse Vaart

Weer eens langs de Vlaardingse Vaart gewandeld van Schipluiden naar Vlaardingen. Dat viel een beetje tegen, in dit jaargetijde kan je uiteraard wat nattigheid verwachten maar de onderhoudstoestand van het schelpenpad op de kade was bedroevend. Bij Schipluiden zelf is de kade net opgehoogd. Het was zacht, nat en glibberig van de klei die op vele plaatsen door het te dunne laagje schelpen heen kwam. De hoeveelheid schelpen en de verdeling kan onmogelijk aan de gevraagde kwaliteit voldoen maar wie is er verantwoordelijk voor dit pad? Is dat het Hoogheemraadschap, gemeente Midden-Delfland of het Recreatieschap. Het lijkt er in ieder geval op dat er geen kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd na uitvoering van een kadeverbeteringsproject. Het zou handig zijn als er één loket was waar je met dergelijke klachten terecht zou kunnen en het zou nog handiger zijn als hiervoor een e-mailadres en telefoonnummer op de informatieborden zou staan.


Na de Trambrug was de kade niet recent verbeterd of verhoogd. Helaas was de staat van het pad hier waarschijnlijk nog slechter. Grote plassen en bagger, ook in de graskanten, domineerden het beeld. Hier is echt sprake van achterstallig onderhoud van een zeer drukke wandelroute. Absoluut onaanvaardbaar dat dit pad zo slecht wordt onderhouden. De verantwoordelijke instanties zouden toch zo af en toe de onderhoudsstaat horen te controleren.


Bij de STOELEN loopt het fietspad met een bocht om die stoelen heen. Hier is naast het asfalt al jaren een grote diepe geul te vinden. Deze geul is waarschijnlijk veroorzaakt door auto's van bewoners die in de bocht met de wielen naast het te smalle asfalt belanden. Deze situatie is uiteraard erg gevaarlijk voor fietsers. Nog nooit is hier wat aan gedaan door grond aan te vullen of, en dat lijkt de betere oplossing, door het asfalt hier wat breder te maken zoals gebruikelijk bij bochten in wegen en paden. Waarom ziet niemand van de verantwoordelijke overheden dit?


Dat het anders kan bewijst het stuk richting Vlaardingen vanaf Vlietzicht. Daar kom je met deze winterse omstandigheden ook af en toe een plas tegen maar die zijn klein en het pad inclusief de bermen en plassen zijn daar schoon, zonder bagger. Het kan dus wel maar waarom een groot deel van deze route dan zo slecht onderhouden wordt en waarom er dan helemaal nooit iemand van betrokken overheden hier naar kijkt en actie onderneemt om te zorgen voor verbetering is een raadsel. In een gebied wat zo sterk gericht is op recreatie en toerisme kan je dit niet laten gebeuren.

Maar ja.......in Midden-Delfland wordt al het geld tegenwoordig besteed aan het geschikt maken van wegen en paden voor een paar skaters. Om voor glad asfalt te zorgen voor deze skaters wordt een hoop geld uitgetrokken. De vele wandelaars zoeken het maar uit. die banjeren maar lekker door de bagger.

Het is ook zo 2014, dat wandelen!!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten