vrijdag 28 november 2014

Landschap van Midden-Delfland profiteert natuurlijk NIET van de aanleg van de A4

"Landschap profiteert van snelweg" luidt de kop van een artikel in het AD van 27 november 2014. De kop wordt even verderop in het artikel al weer ontkracht, daar valt te lezen "De vervuilende snelweg die dwars door één van de groenste stukjes van Nederland snijdt moest worden gecompenseerd" en dat klopt wel. Dat betekent ook meteen dat het landschap onmogelijk kan profiteren van die weg. De scheur in het landschap zorgt voor zichtbare landschapsschade en natuurlijk voor milieuschade en natuurschade. Waar auto's rijden kan geen weidevogel meer broeden of foerageren. Dan hebben we het nog niet over fijnstof wat neerdwarrelt in het gebied en vuil wegwater van de A4 wat straks de poldersloten in wordt gepompt.

"Meer groen en recreatie dankzij compensatiegeld" luidt de ondertitel. Dat er geld beschikbaar komt voor recreatie klopt wel maar meer groen! dat lijkt een utopie. Midden-Delfland is en was al de groene enclave tussen de steden, meer groen kan er niet bij. Waardevol agrarisch cultuurlandschap waar mede door de boeren en de weidevogelaars nog steeds veel natuur aanwezig is. Dat landschap is nou net de waarde van het gebied of zoals wethouder Govert van Oort dat noemt "Midden-Delfland bestaat bij de gratie van de waardering van het landschap". Door dat eeuwenoude landschap aan te duiden als park of metropolitaan park, zoals Rotterdams burgemeester Aboutaleb doet, doe je Midden-Delfland ernstig te kort.

Zijn al die A4 compensatie miljoenen voor nieuwe recreatie wel zo goed voor het gebied.  Er staan nog een mountainbikeroute van 12 kilometer, een wandelroutenetwerk, ruiterpaden, een vaarroutenetwerk en skateroutes aan te komen aldus Van Oort. De skateroutes worden o.a. aangelegd op razenddrukke fiets en wandelpaden. O.a. de Oostveenseweg moet 30 km zone worden en wordt aangeduid als fietsstraat.

De bewoners, die dat mooie landschap onderhouden, komen er zo langzamerhand steeds bekaaider vanaf. Eigenlijk profiteren het landschap, de natuur en de bewoners juist niet van de aanleg van de A4. De grenzen van wat het gebied recreatief kan verdragen worden al regelmatig overschreden. Wordt Midden-Delfland straks het eerste gebied waar doseerlichten voor fietsers komen? De recreatieve druk veroorzaakt door nieuwe fiets en wandelpaden zorgt nu al voor het verdwijnen van de zo kenmerkende poldernatuur.
Klik op foto voor vergroting
De aanslagen op het landschap voor recreatieve voorzieningen overstijgen zo langzamerhand de aanslag die de A4 op het landschap pleegt. Het landschap is dus op twee manieren de klos door de aanleg van de A4.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten