vrijdag 23 mei 2014

Maaslandse Dam

Gras zonder Glas was de titel van een rapport van Grontmij Advies Techniek BV uit 2003. In het rapport van de Grontmij zijn 34 bedrijven met een totale oppervlakte van 55 hectare aangemerkt als ongewenste tuinbouwbedrijven. Dit rapport is opgesteld in het kader van de IODS kwaliteitsprojecten en met dit rapport is alle ellende van de Maaslandse Dam begonnen. Niks geen gras hier maar huizen in plaats van kassen op deze prominente centrale plek in Midden-Delfland.

Alles lijkt in Midden-Delfland gekoppeld aan de aanleg van de A4. Ook elders in Nederland of in provincie Zuid-Holland bestaan echter regelingen voor het saneren van verspreid liggende, niet duurzame, glastuinbouwbedrijven. Het is dus niet zo dat er geen sprake zou zijn van enige mogelijkheid voor het saneren van glastuinbouw. Er is hier echter wel nadrukkelijk sprake van het omzetten van Glas naar Gras (lees weiland) en dat is elders wat minder het geval omdat daar voor het verwijderen van glastuinbouwbedrijven meestal ook een aantal bouwkavels er voor in de plaats komen.

Uiteindelijk is dat in Midden-Delfland ondanks dat IODS geld niet anders. Ook hier komen woningen en in het geval van de Maaslandse Dam zelfs een hele wijk in het buitengebied. Gemeente Midden-Delfland als hoeder van het landschap ??? Het lijkt er niet op. Het aantal woningen wat moet verrijzen op de Maaslandse Dam is in de loop der jaren ook steeds groter geworden.

Er is inmiddels een projectontwikkelaar die plan De Meent heeft bedacht. 20 voorname gevarieerde huizen worden in drie aaneengesloten delen gebouwd zodat een U-vorm ontstaat. De materialen van omliggende boerderijen zijn het uitgangspunt voor de nieuwbouw in dit buurtschap. Er komen zelfs zijstraten voor de parkeerplaatsen!!! De Maaslandse Dam gaat naast de Meent bestaan uit ruime vrije kavels die ‘Erven en Eilanden’ genoemd worden. De Meent is het hart van de buurt; een lommerrijke plek met een grote vijver.

Dus niks geen mooie polder met weilanden en sloten en koeien en een landelijke omgeving. Het wordt een wijk met een park en een vijver en zijstraten vol auto's. Niks bijzonders eigenlijk behalve dat deze wijk midden in een gebied komt wat groen moet blijven, waar gras en niet stenen de aanblik zouden moeten bepalen. De laatste snipper groen in de Zuidvleugel van de Randstad wordt verkwanseld.

Dat krijg je als je plannen maakt waarvoor je geen geld hebt. Zowel B&W als de gemeenteraad zijn hier natuurlijk debet aan. Die hebben dit laten gebeuren. Er is al veel geld uitgegeven en het is maar zeer de vraag of dat geld ooit terugverdiend gaat worden. De kosten zijn voor de burgers in onze toch al niet voordelige gemeente Midden-Delfland. Het zullen vast prachtige huizen worden maar de beloofde weilanden met koeien en de weidse vergezichten zullen door dit plan voorgoed verdwijnen uit dit gebied.

Voor de liefhebbers is er alvast een url beschikbaar http://www.maaslandsedam.nl waarop u kunt lezen hoe het midden van het Midden-Delflandse polderlandschap wordt getransformeerd tot een nieuwe woonwijk. Huizen in plaats van gras, is dat nou Cittaslow?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten