woensdag 16 april 2014

Actiecomite Behoud Woudweg blog: IODS plannen voor Zuidrand

Actiecomite Behoud Woudweg blog: IODS plannen voor Zuidrand:
De Zuidrand bij Vlaardingen en Schiedam is in het kader van de Reconstructiewet Midden-Delfland in 2006-2007 opnieuw ingericht. Hier is destijds veel over te doen geweest in zowel de gemeenteraad van Vlaardingen als die van Schiedam. Dit plan heeft destijds ook geresulteerd in de oprichting van Actiecomité Behoud Woudweg die zich ten doel stelde deze Zuidrand zoveel mogelijk het authentieke weidse poldergevoel met koeien, weilanden en boerderijen te laten behouden. Dit heeft gezorgd voor een aangepaste herinrichting van de Zuidrand waarbij destijds het meeste bos en moeras uit de oorspronkelijke plannen is geschrapt. Een inrichting die meer tegemoet kwam aan de wens van de bewoners. Het gebied wordt nu tot grote tevredenheid van velen grotendeels beheerd door leden van Agrarische Natuurvereniging Vockestaert met koeien en schapen.

Nu wil de provincie de Zuidrand weer gaan herinrichten. Deze keer in het kader van het IODS (aanleg A4). Een van de zogenaamde kwaliteitsprojecten van de A4 is inderdaad het project GroenBlauw lint maar dit project rechtvaardigt echter niet het opnieuw herinrichten van het gebied. De vorige herinrichting is pas in 2007 grotendeels afgerond......... Meer lezen ga naar Behoud Woudweg Blog.

De zoveelste bedreiging voor het gebied. Wat blijft er nog over van Midden-Delfland weidevogelland? Niks Cittaslow hier, afbraak van mooie polder is Cittasloop.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten